Faaliyetler

Türkiye’ye yapmış olduğumuz gezilerde başta İstanbul olmak üzere Çanakkale ve Bursa gibi tarih ile bütünleşen şehirler yer almaktadır. Avrupa’da yaşayan gençlerimizin kendi tarih ve kültürlerine yabancı olmamaları gerektiği bilincinden hareketle bu geziler tertip edilmektedir. Diğer taraftan Bosna Hersek ve ileride yapmayı düşündüğümüz İspanya ziyaretlerinde de aynı hedef ve gaye güdülmektedir.

Kutsal beldelerin ziyareti ise hem ibadet amacına matuftur hem de vahyin hayat verdiği toprakları görmek, Peygamber (s.a.v.) ve ashâb-ı kirâmın tebliğ ve davette nasıl sabır gösterdiklerini anlamak gayesiyle yapılmaktadır. Bununla birlikte, gelecekte teşkilatın hac ve umre organizasyonunda görev alacak gençlerin görevlerini en doğru şekilde yapmalarına yardımcı olmayı sağlamak da hedeflenmektedir.