Eğitim Müfredatımız

İslami Dersler

• Kuran-ı Kerim
• Fıkıh
• Arapça
• Akaid
• Kelam
• Tefsir
• Hadis
• Siyer
• İslam Tarihi

Kültürel Dersler

• Dinler Tarihi
• İslam Tarihi
• Edebiyat
• Türkçe
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Pedagoji

Kabiliyetleri Geliştirme ve Etüd Dersleri

• Ev Ekonomisi
• Hitabet
• Dini Musiki
• Hüsn-ü Hat
• Rehberlik
• Beden Eğitimi
• Bilgisayar Dersi
• Öğretmenlik Bilgisi

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

• Konferanslar
• Seminerler
• Yarışmalar
• Fuar Katılımları
• Sportif Etkinlikler
• Duvar Gazetesi
• Geziler
• Tarihi ve Turistik Ziyaretler