Kayıt

BeMuF’a öğrenci kaydınızın gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki şartların yerine gelmiş olması gerekmektedir:

  • 16 – 21 Yaş aralığında erkek öğrenci olmak,
  • Herhangi bir Avrupa ülkesi oturumlu olmak,
  • Bulunduğu ülkenin zorunlu eğitimini bitirmiş olmak,
  • Eğitime engel bir rahatsızlığı bulunmamak,
  • Bulunduğu ülkede ‘Realschule’ ya da dengi bir diplomaya sahip olmak (aday öğrencinin sahip olduğu ek beceri ve kalifikasyonlar ön kayıt sürecinde dikkate alınır),
  • Türkçeyi konuşup yazabilecek kadar bilmek.

 

Yukarıdaki koşulları sağlamanız durumunda öğrenci kaydınızın nihayete erdirilebilmesi için aşağıdaki hususların da yerine getirilmiş olması gerekmektedir:
 

 • E 111 veya T 128 sigorta kartına sahip olmak,
 • Banka hesap numarasına 250 € Euro kayıt ücreti yatırmış olmak,
 • 4 adet biyometrik resim.

 
Eğitim Hakkında Genel Bilgiler

 1. Eğitim süresi 4 yıldır.
 2. Eğitim türü yatılıdır ancak gündüzlü öğrenci alınabilmektedir.
 3. Okula kayıtlar mülakat ile gerçekleştirilir.
 4. Kesin kayıt mülakat sonunda ve aday öğrencinin sağlığında eğitime mani bir engelin olmaması durumda gerçekleştirililr.
 5. Temel dini dersler Kur’an-ı Kerim ve Arapça’dır.
 6. Eğitim dili Türkçedir. Temel dini bilgiler dersleri Almanca olarak verilecektir.
 7. Ders başlama ve bitiş süreleri yıllık 35 hafta olarak planlanmıştır.
 8. Eyaletlere göre zorunlu eğitim proğramını başarıyla tamamlayanlar okula alınmaktadır.
 9. Son sınıfta yaz ve ara tatillerinde öğrenciler eğitim sürelerince staj ve pratik yapma programlarına tabi tutulurlar.
 10. Öğrencilerimiz okuldan mezun olduklarında alacaklari diplomanın yanı sıra eğitim sürelerince tercih etmeleri durumunda ek kalifikasyon elde edebilirler. Ayrıntılı bilgi için okul idaresi bilgi vermektedir.
 11. Öğrenciler den yatılı olanlar 350 Euro, gündüzlü olanlar 250 Euro eğitime katkı payı öderler.